Ajouter au panier PDF Vrienden der Blinden en Slechtzienden op Facebook

Copyright en privé leven

Auteursrecht

De gedeeltelijke of volledige reproductie van deze websiteteksten moet voorafgegaan worden door een vermelding van de bron, bijvoorbeeld “Bron: de Vrienden der Blinden en Slechtzienden”. Wanneer een website deze teksten gebruikt, moet de link naar de website van de vzw http://www.amisdesaveugles.org/ worden vermeld.

Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gebruikt worden zonder toestemming.

Stuur ons een e-mail als u een van onze teksten wil gebruiken of een link wil plaatsen naar onze website.

Logo

Het logo van de vzw, de vermeldingen en de informatie op de website zijn geregistreerd en mogen niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming. Partners die onze vzw willen vermelden in hun communicatie kunnen informatie verkrijgen bij onze afdeling externe communicatie.

Privacybeleid

De Vrienden der Blinden en Slechtzienden houdt zich aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor onze begunstigden:

De persoonlijke gegevens van mensen met een visuele beperking die een beroep doen op de diensten van de Vrienden der Blinden en Slechtzienden (de sociale bijstand en begeleiding, de revalidatiecentrum, de residentiële dienst, een blindengeleidehond, cultuur…) worden enkel verzameld om een volledig en up-to-date dossier samen te stellen.
Deze informatie is beschermd door de wet van 8/12/1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elk persoon heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens op te vragen, te verbeteren of te verwijderen.
De vzw geeft de dossiers niet door aan andere verenigingen/bedrijven.

Voor bezoekers van de website:

Persoonlijke gegevens die we verzamelen via onze formulieren of andere publicaties (via abonnement) gebruiken we enkel om uw vragen en uw informatiebehoefte nog beter te kunnen beantwoorden. Deze gegevens zijn onderhevig aan de wet van 8/12/1992.

Voor meer informatie: info@vriendenderblinden.org 

IK DOE EEN GIFT

Steun het geïntegreerde dienstenaanbod voor blinden en slechtzienden door het volgende bedrag te schenken :Copyright en privacy | Wettelijke vermeldingen | Copyright © Les Amis des Aveugles 2018 | Réalisé par Comase info avec CodeWeb