Ajouter au panier PDF Vrienden der Blinden en Slechtzienden op Facebook

Directeur Communicatie (m/v)

Het Federaal Werk De Vrienden der Blinden en Slechtzienden vzw
zoekt met het oog op de verdere ontwikkeling van zijn activiteiten

 een Directeur Communicatie  (m/v)

Wie zijn wij?

Onze federale vzw is zowel in Wallonië (Bergen) als in Vlaanderen (exploitatiezetel in Koksijde) gevestigd. Ons maatschappelijk doel bestaat erin in de ruimst mogelijke zin bij te dragen aan het welzijn van mensen met een visuele handicap, zowel niet- als slechtzienden.

Steunend op onze ervaring en onze erkende deskundigheden en gedreven door onze overtuiging om diensten van de hoogste kwaliteit aan te bieden, ontwikkelt het Oeuvre fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants / Federaal Werk De Vrienden der Blinden en Slechtzienden een geïntegreerd aanbod van therapie- en begeleidingsdiensten dat uniek is in België.  Daarnaast voeren wij eveneens een aanzienlijk  aantal ambitieuze ontwikkelingsprojecten uit die dit aanbod ondersteunen en versterken.

Ons team van 200 medewerkers en onze talrijke vrijwilligers staan nagenoeg 3.500 personen van alle leeftijden bij.

Opdracht:

In overeenstemming met de nieuwe Bestuursteams en rekening houdend met de belangrijke ontwikkelingsprojecten in Bergen en in Koksijde, bent u verantwoordelijk voor het ontwerpen, de structurering en de optimale verspreiding van onze externe communicatiestrategie, de formulering ervan in plannen en dynamische boodschappen die de nadruk leggen op onze bijna 130 jaar deskundigheid, onze verwezenlijkingen, onze actualiteit, onze ambitieuze infrastructuurprojecten, de constante modernisering van onze diensten en onze begeleiding voor al onze Belgische begunstigden.

Functies:

Binnen de Directiestaf wordt u rechtstreeks betrokken bij de groeistrategie van onze vereniging op diverse vlakken: actiegebied, aangepaste infrastructuren, dienstenaanbod, giften en legaten, aantal begunstigden, tewerkstelling van onze begunstigden…

U onderzoekt onze marketingbehoeften en zorgt voor de monitoring en benchmarking die nuttig zijn voor een goede positionering van onze vzw in de sector van de visuele handicaps.

U ontwikkelt en/of versterkt de externe relaties van de vzw met de besturen, de subsidiërende overheden, de politieke besluitvormers, de private economische partners (sponsoren), de medische wereld, de gespecialiseerde dienstverleners, de netwerken.

U zorgt voor een vergroting van onze naamsbekendheid in het algemeen, maar in het bijzonder ook bij het grote publiek.
U ondersteunt de departementen bij de organisatie van diverse evenementen (seminaries, opendeurdagen, inhuldigingen, persconferenties,..). U ontwikkelt en gebruikt de communicatietools om zo relevant mogelijk over te komen en bouwt het werk binnen uw team op een optimale manier verder uit.

Profiel:

U bent in het bezit van een Masterdiploma in een commerciële of economische richting en beschikt over minstens 5 jaar nuttige ervaring. Elke opleiding in of ervaring met communicatietechnieken of methodes voor de versturing van boodschappen is een bijkomende troef. U bent gevoelig voor en bereid om u te documenteren over visuele beperkingen.

U bent drietalig (Frans, Nederlands en Engels) en beheerst zowel de bureauticatoepassingen van Microsoft Office als de databases.

Als efficiënt beheerder, die mensen samenbrengt en initiatieven neemt, beschikt u over uitstekende relationele eigenschappen, waardoor u goed bent in prospecteren en met allerhande gesprekspartners kunt onderhandelen, communiceren en samenwerken. U bent ook een vlotte schrijver.

U kunt innoverende voorstellen formuleren in de betrokken domeinen en bent resultaatgericht.
Hoewel u perfect autonoom kunt werken, houdt u zich aan de waarden van de vzw en aan de werkingsstructuren die daarbinnen zijn ontwikkeld.

Ons aanbod:

U krijgt een contract van onbepaalde duur met een 13de maand en diverse extralegale voordelen.
Uw concurrentiële bezoldiging is afhankelijk van uw ervaring.

Bent u bereid voor de uitdaging?  
Stuur dan uw curriculum vitae samen met een recente foto en een sollicitatiebrief waarin u de manier toelicht waarop u aan de criteria van de functie zult beantwoorden

  • hetzij per post naar:

ASBL « Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants »
A l’attention de Pierre Poivre
Directeur des Ressources Humaines
Rue de la Barrière 37
B-7011 Ghlin (Mons)

 

IK DOE EEN GIFT

Steun het geïntegreerde dienstenaanbod voor blinden en slechtzienden door het volgende bedrag te schenken :Copyright en privacy | Wettelijke vermeldingen | Copyright © Les Amis des Aveugles 2018 | Réalisé par Comase info avec CodeWeb