Ajouter au panier PDF Vrienden der Blinden en Slechtzienden op Facebook

Revalidatie Centrum (RVC) en Low Vision Centrum (LVC)

Revalidatie centrum

Sinds 1 oktober 2003 heeft het Revalidatie Centrum (RVC) een overeenkomst met de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Deze eerstelijnsdienst is gericht op een maximale autonomie, rekening houdend met de visuele handicap. Het centrum wordt geleid door een arts die gespecialiseerd is in oftalmologie en erkend is voor visuele revalidatie.

Het Low Vision Centrum (LVC) maakt deel uit van dezelfde afdeling. Dit centrum zoekt de meest geschikte optische hulp en past ze aan voor specifieke gevallen.

Het medisch personeel bestaat uit oftalmologen, een orthopedist, therapeuten gespecialiseerd in low vision, oriëntatie en mobiliteit, en activiteiten uit het dagelijks leven, een psychomotorisch therapeute, psychologen, maatschappelijk werkers en een informaticus.

Taken

Het RVC lost diverse vragen naar ondersteuning en vorming in. Het centrum streeft ernaar de levenskwaliteit te verbeteren en de mensen een zo groot mogelijke autonomie in het dagelijks leven te bezorgen, ongeacht de aard of de ernst van hun handicap. Het RVC is bestemd voor iedereen, kinderen en volwassenen, met een visuele handicap die niet of nauwelijks kan verbeteren, met uitzondering van kinderen die bijzonder onderwijs van het type 6 volgen.

Het LVC beantwoordt aan een meer specifieke vraag, beperkt tot visuele strategie en/of optische hulp. Het centrum optimaliseert het visuele potentieel van slechtzienden. Hoewel het centrum ook open staat voor jongeren, komen hier vooral 65-plussers aankloppen.

In de praktijk...

Een pluridisciplinair team maakt een individuele startbalans op. Nadat de verbeteringsmogelijkheden van het visueel potentieel werden nagegaan, brengt het team samen de behoeften van de persoon in kaart. Dit resulteert in een persoonlijk revalidatieprogramma dat op diverse aspecten gericht is, zoals de mobilisatie van het lichaam, verplaatsingen, schriftelijke communicatie, intellectuele, manuele en operationele activiteiten in het dagelijks leven.

Voor mensen met een beperkt zicht evalueert de orthoptist het visueel potentieel en leert hen hoe ze dat potentieel optimaal kunnen gebruiken. De therapeuten stellen diverse middelen of technieken voor en helpen de mensen om die te gebruiken: optische technische hulp (loepen…), niet-optische technische hulp (aangepaste verlichting…), specifieke elektronische hulp (tv-loepen…), informaticamiddelen (software voor schermvergroting…), technische hulp in het dagelijks leven (sprekende weegschaal, voelpunten…).

Help ons om ons werk voort te zetten voor blinden en slechtzienden die intensiever lijden onder het isolement door een gift te doen of door uw eigen actie te lanceren op ons online donatieplatform. Klik op onderstaande link om naar het platform te gaan.

 

EEN GIFT DOEN

International Guide Dog Federation
Privacybeleid | Copyright | Wettelijke vermeldingen | Copyright © Les Amis des Aveugles 2022 | Réalisé par Comase info avec CodeWeb