Ajouter au panier PDF Vrienden der Blinden en Slechtzienden op Facebook

Specifieke Begeleidingsdienst voor Blinden en Slechtzienden (SBBS)

Specifieke begeleidingsdienst

De Specifieke Begeleidingsdienst voor Blinden en Slechtzienden (SBBS) werd opgericht als een vzw. De dienst werd in 2004 in het leven geroepen, in samenwerking met twee andere Franstalige verenigingen die zich eveneens voor visueel gehandicapten inzetten. Elke vereniging behield daarbij haar eigen werkwijze en kenmerken.

De dienst steunt op een pluridisciplinair team, samengesteld uit twee maatschappelijk werkers, twee psychologen, twee ergotherapeuten en een leider.

Iedereen die visueel gehandicapt is, minstens 18 jaar oud is en in het Waals gewest woont, kan een beroep doen op deze dienst. Verwante aandoeningen vormen geen obstakel. Bijna 100 mensen zijn permanent ingeschreven in deze dienst.

Taken

De dienst begeleidt de visueel gehandicapte bij de verkenning van zijn mogelijkheden, rekening houdend met de beperkingen van zijn handicap.

Na analyse van de aanvraag en het akkoord van de AWIPH ondertekenen de personen een overeenkomst voor 5 jaar verlengbaar waarin de doelstellingen van het individuele project worden vastgelegd.

Naast de acties gericht op visueel gehandicapten organiseert de dienst ook sensibiliseringsacties bij het grote publiek en de beroepssector.

In de praktijk...

De individuele focus biedt sociale, therapeutische en psychologische begeleiding aan. Dit wordt gecombineerd met een gemeenschapsaanpak, bestaande uit spreekgroepen, socioculturele activiteiten, de “kookgroepen”... Op die manier komen de mensen in contact met andere visueel gehandicapten. Het gebruik van compenserende zintuigen en de toepassing van de aangeleerde technieken worden aangemoedigd in deze groepen.

De maatschappelijke focus richt zich op de sensibilisering van professionals via conferenties, de deelname aan toegankelijkheids- en aanpassingsprojecten, vorming en voorlichting. Graag verwijzen we naar de overeenkomst, sinds 2004, met het Musée des Arts Contemporains (Mac’s), die bedoeld is om de kunstwereld toegankelijker te maken voor visueel gehandicapten.

Help ons om ons werk voort te zetten voor blinden en slechtzienden die intensiever lijden onder het isolement door een gift te doen of door uw eigen actie te lanceren op ons online donatieplatform. Klik op onderstaande link om naar het platform te gaan.

 

EEN GIFT DOEN

International Guide Dog Federation
Privacybeleid | Copyright | Wettelijke vermeldingen | Copyright © Les Amis des Aveugles 2022 | Réalisé par Comase info avec CodeWeb